در ميان خانواده بازیگری بازیگران بازیگر

در ميان: خانواده بازیگری بازیگران بازیگر استقبال بیانیه اخبار سینما

گت بلاگز اخبار اجتماعی «سربازی دختران» شبیه شوخی است / سردار کمالی

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تصویر العمل به بیانات یکی از نمایندگان مجلس راجع به طرح سربازی دختران با رد این عنوان گفت: طرح این مسئله شبیه ی

«سربازی دختران» شبیه شوخی است / سردار کمالی

سردار کمالی: «سربازی دختران» شبیه شوخی است

عبارات مهم : دختران

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تصویر العمل به بیانات یکی از نمایندگان مجلس راجع به طرح سربازی دختران با رد این عنوان گفت: طرح این مسئله شبیه یک شوخی است و ستاد کل هیچ برنامه ای جهت سربازی دختران ندارد.

سردار موسی کمالی در گفت وگو با تسنیم، در تصویر العمل به مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان مجلس راجع به طرح سربازی دختران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این عنوان اظهار کرد: در حال حاضر به هیچ وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن سربازی دختران چیزی شبیه به یک شوخی است.

«سربازی دختران» شبیه شوخی است / سردار کمالی

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: در طرحی که آقای ابوترابی به منظور اصلاح مقررات سربازی ارائه کرده نیز عنوان سربازی دختران مطرح نشده است و چنین طرحی وجود ندارد.

وی گفت: ستاد کل نیروهای مسلح نیز هیچ گونه برنامه ای جهت سربازی دختران نداشته و این بیانات هیچ پایه و اساسی ندارد.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تصویر العمل به بیانات یکی از نمایندگان مجلس راجع به طرح سربازی دختران با رد این عنوان گفت: طرح این مسئله شبیه ی

سردار کمالی با اشاره به طرح یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح مقررات سربازی نیز خاطر نشان کرد: در این طرح نیز که بعضی ها آن را تحت عنوان سرباز داوطلب یا سرباز داوطلب بسیجی نامیده اند قرار بود پیشنهادات مطرح شده است جهت اصلاح مقررات سربازی در کمیته ای تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح بررسی شود و هنوز هم چنین اتفاقی نیفتاده و این کمیته تشکیل نشده است.

طیبه سیاوشی نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگویی با اعلام طرح خدمت سربازی جهت دختران گفته بود این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده است و براساس آن از دختران در پرسشها آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم افزاری استفاده می شود.

این نماینده مجلس همچنین عنوان کرده بود شرح این طرح به صورت کامل مطرح نشده ولی آنچه مشخص است دختران در طول خدمت سربازی اسلحه به دست نخواهند گرفت.

«سربازی دختران» شبیه شوخی است / سردار کمالی

واژه های کلیدی: دختران | دختران | سربازی | نیروهای مسلح | نمایندگان مجلس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz