در ميان خانواده بازیگری بازیگران بازیگر

در ميان: خانواده بازیگری بازیگران بازیگر استقبال بیانیه اخبار سینما

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد / رییس‌جمهور

رییس جمهور با تاکید بر پایبندی کشور عزیزمان ایران به عدم اشاعه و تمام تعهداتش گفت:ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد. 

کشور عزیزمان ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد / رییس‌جمهور

رییس جمهور: کشور عزیزمان ایران به همکاری با شرکت های بین المللی ادامه می دهد

عبارات مهم : ایران

رییس جمهور با تاکید بر پایبندی کشور عزیزمان ایران به عدم اشاعه و تمام تعهداتش گفت:ایران به همکاری با شرکت های بین المللی ادامه می دهد.

به گزارش ایسنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در نشست تجار و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان ایران وسوئیس اظهار کرد: پایبندی به تعهدات از مهمترین شاخصه های اخلاقی ایرانیان وبهترین پایه اعتماد سازی است.

وی تاکید کرد کشور عزیزمان ایران به عدم اشاعه و تمام تعهدات که پذیرفته پایبند است و به همکاری با شرکت های بین المللی ادامه می دهد.

کشور عزیزمان ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد / رییس‌جمهور

بخشی از سخنان مدیر جمهور در نشست تجار و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان ایران و سوئیس:

این جلسه در مقطعی مهم خبر بزرگی دارد

رییس جمهور با تاکید بر پایبندی کشور عزیزمان ایران به عدم اشاعه و تمام تعهداتش گفت:ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد. 

سفر من به سوئیس نشانه مصمم بودن دو کشور جهت ادامه روابط دوستانه و تجاری است

تهران و برن در چارچوب قوانین بین المللی و منافع ملتهای خود روابط را ادامه می دهند

ارتباط نزدیکتر ملتها، مهمترین نیاز دنیا امروز است

کشور عزیزمان ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد / رییس‌جمهور

پایبندی به تعهدات، از مهمترین شاخصه اخلاقی ایرانیان و عالی ترین پایه اعتماد سازی است

روابط دو کشور نشانه تمدن و صلح دوستی مردم کشور عزیزمان ایران و سوئیس است

رییس جمهور با تاکید بر پایبندی کشور عزیزمان ایران به عدم اشاعه و تمام تعهداتش گفت:ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد. 

اعتماد کشور عزیزمان ایران به سوئیس همچنان ادامه دارد

ایران یک کشور ژئوپلتیک کم نظیر در دنیاست

کشور عزیزمان ایران به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد / رییس‌جمهور

بهترین مسیر ترانزیتی بین شرق اروپا تا شرق آسیا هستیم

در رده بیشترین تعداد مهندسان، و در ردیف کشور پانزدهم دنیا در تولید علم هستیم

برترین کشور منطقه خاورمیانه در پزشکی و داروسازی هستیم

ثبات امروز بعضی کشورهای منطقه نتیجه حمایتهای کشور عزیزمان ایران است

در سال گذشته ۸۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم

با توانایی های کشور عزیزمان ایران و جایگاه علمی، فناوری و صلح خواهی سوئیس، چشم انداز عالی ترین روابط را داریم

بازرگانان از سیاستمداران در توسعه روابط پیشتاز تر باشند

برخی دنبال فرا سرزمینی کردن رفتارهای غیر قانونی خود هستند؛ وظیفه ما همکاری در چارچوب قوانین بین المللی، صلح و منافع ملتهاست

این خبر تکمیل می شود.

واژه های کلیدی: ایران | سوئیس | اعتماد | همکاری | ایرانی | ایرانیان | رییس جمهور | قوانین بین المللی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz