در ميان خانواده بازیگری بازیگران بازیگر

در ميان: خانواده بازیگری بازیگران بازیگر استقبال بیانیه اخبار سینما

گت بلاگز اخبار پزشکی ، سل&quot، و &quot، هپاتیت&quot، قلیان عامل مبتلا شدن به &quot

بارها نسبت به استعمال قلیان و مضرات آن هشدار داده شده است و چند اشتباه مرسوم راجع به آن وجود دارد؛ یکی از آنها کم کردن سموم موجود در دود قلیان با عبور از آب هست

، سل&quot، و &quot، هپاتیت&quot، قلیان عامل مبتلا شدن به &quot

قلیان عامل مبتلا شدن به "هپاتیت" و "سل"

عبارات مهم : سیگار

بارها نسبت به استعمال قلیان و مضرات آن هشدار داده شده است و چند اشتباه مرسوم راجع به آن وجود دارد؛ یکی از آنها کم کردن سموم موجود در دود قلیان با عبور از آب هست، ولی این ادعا واقعیت ندارد و علی رغم این عقاید،دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بیشماری از مواد سمی هست.

به گزارش ایسنا، در گذشته قلیان زیاد در مناطق جنوبی کشور و در میان بانوان سالخورده خانواده و در منزل مورد استفاده قرار می گرفت، در حالی که اکنون الگوی مصرف در سرتاسر کشور و به خاص در میان جوانان و در سفره منزل ­های سنتی و مکان های مشابه مرسوم شده است هست. در مورد قلیان چند اشتباه مرسوم در جامعه وجود دارد؛ یکی از آنها کم کردن سموم موجود در دود قلیان با عبور از آب هست، ولی این ادعا اصلاً واقعیت ندارد و تنها نقش آب، کم کردن دمای دود و زیاد کردن رطوبت آن و در نتیجه قابل تحمل کردن استنشاق آن جهت فرد مصرف کننده هست. علی رغم بسیاری از عقاید و باورهای سنتی، دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بیشماری مواد سمی است.

، سل&quot، و &quot، هپاتیت&quot، قلیان عامل مبتلا شدن به &quot

قلیان اعتیادآور است

می گویند قلیان اعتیادآور نیست، در حالی که دود هر نوع محصول توتون از جمله توتون مورد مصرف در قلیان، حاوی نیکوتین است که ماده ای اعتیادآور است و چندبار مصرف آن موجب اعتیاد به نیکوتین می شود .

همچنین این اعتقاد وجود دارد که مصرف قلیان کم خطرتر از سیگار هست؛ در حالی که مصرف قلیان در مقایسه با سیگار دود بسیار زیادتری را وارد ریه ­های فرد مصرف کننده می کند. افراد سیگاری که به طور میانگین ۱۲-۸ نخ سیگار در روز مصرف می کنند، به طور متوسط، با ۷۵-۴۰ پک به مدت ۷-۵ دقیقه حدود نیم لیتر دود استنشاق می کنند. مصرف کننده قلیان در هر وعده مصرف که به طور میانگین ۸۰-۲۰ دقیقه طول می کشد، حدود ۲۰۰-۵۰ پک می زند و هر پک به طور میانگین حاوی15/. تا یک لیتر دود هست؛ یعنی هر وعده مصرف قلیان به طور میانگین معادل کشیدن ۴۰ تا ۸۰ و گاهی ۱۰۰ نخ سیگار هست. از دیگر عوارض قلیان که در سیگار دیده نمی شود، زیاد کردن احتمال انتقال بیماری های واگیردار و مسری، نظیر تبخال و هپاتیت و سل است که به علت استفاده اشتراکی آن دیده می شود. حتی درصورت عوض کردن سر لوله قلیان، مواد باقی مانده در شلنگ آن می تواند عامل انتقال این امراض باشد. علاوه بر آن احتمال آلوده بودن توتون و تنباکوی مورد استفاده در قلیان به انواع قارچ ها و میکروب ها وجود دارد. در زیاد موارد تنباکوی مورد استفاده در قلیان کیفیت مناسبی نداشته و با کمی اسانس قابل عرضه می شود.

بارها نسبت به استعمال قلیان و مضرات آن هشدار داده شده است و چند اشتباه مرسوم راجع به آن وجود دارد؛ یکی از آنها کم کردن سموم موجود در دود قلیان با عبور از آب هست

مصرف قلیان فقط جهت مصرف کننده خطرناک است؟

بنابراعلام دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، گفته می شود مصرف قلیان فقط جهت فرد مصرف کننده خطرناک هست، درحالی که استنشاق تحمیلی دود دخانیات مشمول بر مصرف قلیان هم می شود؛ به طوری که یک ساعت در معرض دود قلیان دیگران بودن، معادل مصرف شش تا هشت نخ سیگار هست. به اشتباه، نگاه بعضی خانواده ها به قلیان، نوعی تفریح و تفنن است و این امر موجب می شود تا از سویی استعمال قلیان به وسیله نوجوانان و جوانان و حتی در مواردی کودکان در حضور والدین و حتی به تشویق والدین جهت ایجاد صمیمیت بین اعضای خانواده، صورت پذیرد و والدین ناآگاهانه زمینه اعتیاد عزیزان خود به نیکوتین و در نهایت مواد دخانی را فراهم کنند.

واژه های کلیدی: سیگار | خانواده | استفاده | خانواده | مصرف قلیان | استعمال قلیان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz